IAIA teixin

 
IAIA teixin
Està feta combinant roba i rellena de wuata,
la cara de goma Eva i els cabells de llana acabats
 amb una trene al darrera
(Es un diseny propi)

2 comentaris: